Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Opća kemija (5 ECTS)

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sastav i građa tvari
Atomi, molekule i ioni
Kemijske reakcije
Stehiometrija
Periodni sustav elemenata, elektronska konfiguracija atoma, atomske orbitale
Intramolekularne kemijske veze, Lewisov model, ionska veza, kovalentna veza, metalna veza.
Geometrija molekula, teorija valentne veze, teorija molekulskih orbitala
Intramolekularne kemijske veze, svojstva tekućina, krutina i plinova
Otopine i njihova svojstva
Kemijska kinetika
Kemijska ravnoteža
Oksidacija in redukcija - redoks reakcije, elektrokemija

Obvezna literatura
1. Filipović, I; Lipanović, S.: Opća i anorganska kemija I, Školska knjiga, Zagreb, 1991
2. Sikirica M.: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb.