Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Uvod u fiziku atmosfere

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Uvod u fiziku atmosfere,
 2. Izmjena između oceana, atmosfere i zemljine kore, kratka povijest klimatskih promjena,
 3. Osnovni termodinamički model atmosfere: Plinski zakoni, zakoni termodinamike, fizikalni i kemijski procesi koji utječu na pojave vjetrova, oluja.
 4. Radiativni transfer: zračenje crnog tijela, raspršenje i apsorpcija zračenja, transfer i bilanca energije,
 5. Kemija atmosfere: sastav troposfere. Izvori, transport i ponori čestica. Sastav i distribucija aerosola, antropogeno zagađenje atmosfere, mjerenje i identifikacija glavnih zagađivača,
 6. Dinamika atmosfere: cirkulacija atmosfere, vremenski sustavi, vremenska prognoza,
 7. Dinamika atmosfere: praćenje klimatskih promjena i prognoza, efekt staklenika i globalno zatopljenje. Kemijski utjecaji onečišćenja na floru i faunu, objekte kulturne baštine

Obvezna literatura
 1. John M.Wallace, Peter V. Hobbs, Atmospheric Science, Academic Press, Elsevier Inc., 2006
 2. David G. Andrews: An Introduction to Atmospheric Physics, Cambridge University Press (2000)
 3. Boeker, E., van Grondelle: Environmental Science: Physical Principles and Applications, John Wiley & Sons, 2001
 4. Dana Desonie, Atmosphere, Air Pollution and Its Effects, Chelsea House, 2007