Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sadržaj predmeta nije čvrsto određen, već je izvođacu kolegija data sloboda da odabere gradivo na osnovu aktualne relevantnosti u svjetskoj znanosti, te tema koje su studenti odabrali za diplomske radove. Sadržaj će se primarno ticati slijedećih tematika:

  1. Napredni aspekti kvantne teorije polja i fizike elementarnih cestica (anomalije, neperturbativne tehnike i pojave, uloga topologije, napredne tehnike kvantizacije polja i dr.)
  2. Fizika izvan Standardnog modela (aksioni, ujedinjenje sila, supersimetrije, superstrune i dr.)
  3. Različiti aspekti astročestične fizike
  4. Fizika jake gravitacije (crne rupe, kvantna gravitacija i dr.)


Literatura
Obvezna literatura će se određivati svake godine.