Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sadržaj predmeta nije čvrsto određen, već je izvođaču kolegija data sloboda da odabere gradivo na osnovu aktualne relevantnosti u svjetskoj znanosti, te tema koje su studenti odabrali za diplomske radove. Sadržaj će se primarno ticati slijedećih tematika:
  1. Napredni aspekti kvantne teorije polja i fizike elementarnih cestica (anomalije, neperturbativne tehnike i pojave, uloga topologije, napredne tehnike kvantizacije polja i dr.)
  2. Fizika izvan Standardnog modela (aksioni, ujedinjenje sila, supersimetrije, superstrune i dr.)
  3. Različiti aspekti astročestične fizike
  4. Fizika jake gravitacije (crne rupe, kvantna gravitacija i dr.)

Obvezna literatura
Obvezna literatura će se određivati svake godine.