Kritičko mišljenje za nastavnike

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj

Literatura