Suvremene rasprave iz filozofije odgoja

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: I., II. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 • Odrediti i analizirati teme koje su izvršile odlučujući utjecaj na suvremene rasprave iz filozofije odgoja
 • J. J. Rousseau – Emil ili o odgoju – Rousseauove ideje koje se prisutne u današnjoj nastavi i mogućnosti njihovog daljnjeg unaprijeđivanja i primjene u suvremenoj nastavi
 • John Dewey – odgojne smjernice za suvremenog čovjeka (na koji način njegove ideje možemo primjenjivati u nastavi danas)
 • S. Kierkegaard – odgojne implikacije koje proizlaze iz njegove filozofije (kršćanski odgoj)
 • J. Maritain – Education at the crossroad (mogućnosti koje proizlaze iz kršćanskog pristupa);
 • Moralni odgoj za hrvatsko školstvo – izravni ili neizravni pristup? (odgoj karaktera ili kognitivno-razvojni pristup) – pokazati na koji način se dva pristupa mogu primijeniti u nastavi (različitih predmeta)
 • Znanje u funkciji odgoja/odgajanja
 • Odgajatelj za naše doba – problematika utvrđivanja moralnih autoriteta
 • Pitanje moralnih uzora (roditelji, nastavnici)
 • Poteškoće određivanja ciljeva filozofije odgoja – kako formulirati konkretne i precizne odgojne ciljeve u nastavi
 • Vrijednosti i moralni odgoj – izazovi i perspektive
 • Pravci (usmjerenja), izazovi, poteškoće, problemi i perspektive suvremene filozofije odgoja
 • Pojedine teme ćemo razraditi u okviru samostalnih zadataka kao dio pripreme za nastavnički poziv.

Literatura
 1. J. Maritain – Education at the crossroad
 2. Boran Berčić, Filozofija (sv. 1), Ibis grafika, Zagreb, 2012.
 3. Josip Marinković, Učiteljstvo kao poziv, Zagreb, 2008.
 4. Stephen M. Cahn, Classic and Contemporary Readings in the Philosophy of Education, New York, 1997.
 5. Pavao Vuk-Pavlović, Vrednota u svijetu, Zagreb, 2007.
 6. Milan Polić, Činjenice i vrijednosti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2006.
 7. William Frankena, Etika, Zagreb, 1998.
 8. John Dewey, Vaspitanje i demokratija (uvod u filosofiju vaspitanja), Obod, Cetinje 1970.