Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Matematička logika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Sintaksa i semantika logike sudova. Normalne forme. Propozicijski veznici. Testovi valjanost. Racun sudova. Prirodna dedukcija. Konzistentnost. Teoremi adekvatnosti, potpunosti i kompaktnosti.
Sintaksa i semantika logike prvog reda. Interpretacije i modeli. Preneksna normalna forma. Glavni test. Teorem potpunosti i posljedice. Primjeri teorija prvog reda.

Obvezna literatura
  1. M.Vukovic: Matematicka logika ,Element, 2009.
    ( M. Vukovic: Matematicka logika I - Skripta, Zgb2000., PMF, Zagreb)