Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Matematička logika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Sintaksa i semantika logike sudova. Normalne forme. Propozicijski veznici. Testovi valjanost. Racun sudova. Prirodna dedukcija. Konzistentnost. Teoremi adekvatnosti, potpunosti i kompaktnosti.
Sintaksa i semantika logike prvog reda. Interpretacije i modeli. Preneksna normalna forma. Glavni test. Teorem potpunosti i posljedice. Primjeri teorija prvog reda.

Obvezna literatura
  1. M.Vukovic: Matematicka logika ,Element, 2009.
    ( M. Vukovic: Matematicka logika I - Skripta, Zgb2000., PMF, Zagreb)