Obrane završnih i diplomskih radova

Teorije gravitacije beskonačnog reda u derivacijama


Student: Mateo Topalović

Studij: Diplomski studij Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Infinite Derivative Gravity

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- doc. dr. sc. Marina Manganaro, član
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, zamjenski član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2019. u 10:30 sati
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Istraživačka nastava fizike – Metodičko oblikovanje odabranih laboratorijskih vježbi iz mehanike


Student: Marko Mirosav

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Nataša Erceg

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Inquiry-based physics teaching – Designing selected laboratory exercises in mechanics

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- doc. dr. sc. Nataša Erceg, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član
- doc. dr. sc. Diana Mance, zamjenski član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Tekući kristali i primjene


Student: Anita Crnov 

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Liquid crystals and applications

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednik
- doc. dr. sc. Robert Peter, mentor
- Klaudija Lončarić, pred., član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Sterilni neutrini


Student: Leon Halić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Saša Mićanović

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Sterile Neutrinos 

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, mentor 
- Klaudija Lončarić, pred., član
- v. pred. Velimir Labinac, zamjenski član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2019. u 9:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Bose-Einsteinova kondenzacija


Student: Julia Petrović

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Bose-Einstein condensation

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, mentor
- Klaudija Lončarić, pred., član

Datum i vrijeme: 25. rujna 2019. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

A² aproksimacija u Comptonovom raspršenju na atomskom elektronu


Student: Tome Matešić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: A² approximation in Compton scattering on atomic electron

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor
- doc. dr. sc. Diana Mance, član

Datum i vrijeme: 25. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Primjena stabilnih izotopa vodika i kisika u hidrologiji


Student: Emma Hess

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Diana Mance

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Stable hydrogen and oxygen isotopes in hydrology 

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednik
- doc. dr. sc. Diana Mance, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 25. rujna 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Chandrasekharova granica


Student: Doris Barčot

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: dr. sc. Tomislav Jurkić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Chandrasekhar limit 

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- dr. sc. Tomislav Jurkić, mentor
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, zamjenski član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2019. u 12:45 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Meteori i fizika plazme


Student: Ema Topolnjak

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: dr. sc. Tomislav Jurkić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Meteors and plasma physics 

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- dr. sc. Tomislav Jurkić, mentor
- Klaudija Lončarić, pred., član
- v. pred. Velimir Labinac, zamjenski član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2019. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Uređene strukture nanopora aluminijevog oksida: sinteza, karakterizacija i primjene


Student: Martina Kolovrat

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu

Mentor: doc. dr. sc. Aleš Omerzu

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Ordered structures of aluminium oxide nanopores: synthesis, characterization and applications

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- doc. dr. sc. Aleš Omerzu, mentor
- doc. dr. sc. Robert Peter, član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
 
.