Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Obrane završnih i diplomskih radova

Slaba sila


Student: Mergime Hasani

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Weak interaction

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 28. rujna 2018. u 12:30 sati

Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Geometrijska optika i Fermatovo načelo


Student: Anita Pejić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: v. pred. Velimir Labinac 

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Geometrical optics and Fermat's principle

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, pred., član
- v. pred. Velimir Labinac, mentor

Datum i vrijeme: 28. rujna 2018. u 12:00 sati

Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Rendgensko zračenje u medicini


Student: Mažda Hdagha

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Roentgen rays in medicine

Članovi Povjerenstva:
- v. pred. Velimir Labinac, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, mentor
- doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović, član

Datum i vrijeme: 28. rujna 2018. u 11:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Analiza spektra zračenja iz aktivne galaktičke jezgre Markarian 421 u području gama-zraka vrlo visokih energija


Student: Adrian Udovičić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Terzić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Spectral analysis of emission from active galactic nucleus Markarian 421 in the very high energy gamma-ray band

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, predsjednik
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, mentor
- dr. sc. Tomislav Jurkić, pred., član

Datum i vrijeme: 28. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Primjena plazme u medicini


Student: Vinko Sršan

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Plasma in medicine

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 15:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Zračenje antene pametnog telefona i utjecaj na ljudski organizam


Student: Martin Markanović

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Smartphone radiation – effects on human body

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 13:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Načela i primjene IR spektroskopije


Student: Katarina (Pandža) Kolak

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Principles and applications of IR spectroscopy

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, član
- doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić, mentor

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 13:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Od međuzvjezdanog plina do zvijezde glavnog niza


Student: Antonela Matijašić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: dr. sc. Tomislav Jurkić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: From interstellar matter towards main-sequence star

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- dr. sc. Tomislav Jurkić, mentor
- dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, pred., član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 13:00 sati

Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Comptonovo raspršenje


Student: Matea Turalija

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Compton's scattering

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor 
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 12:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Gigantski magnetootpor


Student: Valentina Županić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: v. pred. Velimir Labinac 

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Giant magnetoresistance

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- v. pred. Velimir Labinac, mentor
- dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, pred., član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 12:00 sati

Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka