Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Obrane završnih i diplomskih radova

Optička bistabilnost i kaos


Student: Hrvoje Crnjar

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Optical bistability and chaos

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 11:30 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Ugljikove nanostrukture: ugljikove nanocjevčice i fularen


Student: Mate Ivić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Carbon nanostructures: carbon nanotubes and fullerene

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Aleš Omerzu, predsjednik
- doc. dr. sc. Robert Peter, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Supernova SN1987A kao izvor kozmičke prašine


Student: Ivana Batković

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: dr. sc. Tomislav Jurkić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Supernova SN1987A as a source of cosmic dust

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
- dr. sc. Tomislav Jurkić, pred., mentor
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Svojstva Higgsove čestice


Student: Stjepan Orešić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Darko Mekterović

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Properties of the Higgs particle

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, predsjednik
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, mentor
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Vibracijska spektroskopija


Student: Adriana Macuka

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Vibrational spectroscopy

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Robert Peter, predsjednik
- Klaudija Lončarić, pred., član
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Magnetski dipolni moment elektrona


Student: Robert Pleše

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Darko Mekterović

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Electron magnetic dipole moment

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, predsjednik
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, mentor 
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Primjena teorije grupa u molekulskoj fizici


Student: Ante Funtak

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Application of group theory in molecular physics

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, član
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, član

Datum i vrijeme: 25. rujna 2018. u 13:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Magnetski monopoli


Student: Tomislav Mihojević

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Magnetic monopoles

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- Klaudija Lončarić, pred., član

Datum i vrijeme: 25. rujna 2018. u 11:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Nanoelektronika


Student: Mario Sakač

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Nanoelectronics

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednik
- Klaudija Lončarić, pred., član
- doc. dr. sc. Robert Peter, član

Datum i vrijeme: 25. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Kvantizirane strune i teorija struna


Student: Tea Turkalj

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: From quantised strings to string theory

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- dr. sc. Tomislav Jurkić, pred., član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2018. u 11:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka