Obrane završnih i diplomskih radova

Primjena teorije grupa u molekulskoj fizici


Student: Ante Funtak

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Application of group theory in molecular physics

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, član
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, član

Datum i vrijeme: 25. rujna 2018. u 13:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Magnetski monopoli


Student: Tomislav Mihojević

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Magnetic monopoles

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- Klaudija Lončarić, pred., član

Datum i vrijeme: 25. rujna 2018. u 11:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Nanoelektronika


Student: Mario Sakač

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Nanoelectronics

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednik
- Klaudija Lončarić, pred., član
- doc. dr. sc. Robert Peter, član

Datum i vrijeme: 25. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Kvantizirane strune i teorija struna


Student: Tea Turkalj

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: From quantised strings to string theory

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- dr. sc. Tomislav Jurkić, pred., član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2018. u 11:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Teslin transformator u nastavi fizike


Student: Martina Pribanić

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika

Mentor: doc. dr. sc. Iva Šarić

Komentor: v. pred. Velimir Labinac 

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Tesla high-frequency transformer in teaching physics

Članovi Povjerenstva:
- v. pred. Velimir Labinac, predsjednik
- doc. dr. sc. Iva Šarić, član
- doc. dr. sc. Milena Sošić, član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2018. u 10:30 sati

Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Fizika nakita


Student: Martina Knežević

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Physics of jewerly

Članovi Povjerenstva:
- v. pred. Velimir Labinac, predsjednik
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, član
- dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, pred., član

Datum i vrijeme: 17. rujna 2018. u 12:00 sati

Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

UV/VIS spektroskopija i njena primjena u analizi fotokatalitičkih svojstava tankih filmova cinkovog oksida


Student: Rafaela Radičić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: UV / VIS spectroscopy and its application in the analysis of photocatalytic properties of ZnO thin films

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Robert Peter, predsjednik
- doc. dr. sc. Iva Šarić, član
- doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić, član

Datum i vrijeme: 13. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka