Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Obrane završnih i diplomskih radova

Teslin transformator u nastavi fizike


Student: Martina Pribanić

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika

Mentor: doc. dr. sc. Iva Šarić

Komentor: v. pred. Velimir Labinac 

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Tesla high-frequency transformer in teaching physics

Članovi Povjerenstva:
- v. pred. Velimir Labinac, predsjednik
- doc. dr. sc. Iva Šarić, član
- doc. dr. sc. Milena Sošić, član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2018. u 10:30 sati

Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Fizika nakita


Student: Martina Knežević

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Physics of jewerly

Članovi Povjerenstva:
- v. pred. Velimir Labinac, predsjednik
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, član
- dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, pred., član

Datum i vrijeme: 17. rujna 2018. u 12:00 sati

Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

UV/VIS spektroskopija i njena primjena u analizi fotokatalitičkih svojstava tankih filmova cinkovog oksida


Student: Rafaela Radičić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: UV / VIS spectroscopy and its application in the analysis of photocatalytic properties of ZnO thin films

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Robert Peter, predsjednik
- doc. dr. sc. Iva Šarić, član
- doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić, član

Datum i vrijeme: 13. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka