Preddiplomski studij Fizika

Sveučilišni preddiplomski studij Fizika traje 3 godine ili 6 semestara pri čemu je student dužan skupiti najmanje 180 ECTS bodova. Nakon što položi sve ispite na studiju te obrani završni rad, student stječe akademski naziv PRVOSTUPNIK FIZIKE.

Na drugoj godini Preddiplomskog studija Fizika studenti odabiru jedan od pet smjerova: Matematika, Informatika, Filozofija, (istraživačka) Fizika i Znanost o okolišu. Prva godina studija sadrži jednake predmete za sve smjerove.

Dodatno, smjerovi Matematika, Informatika i Filozofija imaju nastavničko ili nenastavničko usmjerenje. Studij nastavničkog usmjerenja osigurava upis jednog od nastavničkih diplomskih studija Fizika i matematika, Fizika i informatika te Fizika i filozofija bez razlikovnih ispita. Studij nenastavničkog usmjerenja prvenstveno je namijenjen onim studentima koji ne žele nastaviti školovanje na diplomskom studiju već na tržištu rada žele pronaći posao kao prvostupnici.

Smjerovi Fizika i Znanost o okolišu su istraživačkog i inženjerskog tipa, respektivno. Smjer Fizika namijenjen je studentima koji se žele baviti istraživačkom fizikom, a smjer Znanost o okolišu posebno je osmišljen za studente koji žele raditi na komercijalnim projektima iz zaštite okoliša. Nastavak školovanja studentima oba smjera omogućava diplomski studij Fizika.

Nakon stjecanja diplome prvostupnika na Preddiplomskog studiju Fizika, studentima svih smjerova otvorena je mogućnost upisa na diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala.
 
Nastavni plan s POPISOM kolegija po studijskim smjerovima
Opis studijskog programa i programi predmeta
 
Voditelj studija
 
.