Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Klasična mehanika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Tenzorski račun: vektori i tenzori, vektorska analiza. Newtonovi zakoni: Newtonovi zakoni i primjena. Analitička
mehanika: Lagrangeove jednadžbe, veze, Hamiltonove jednadžbe, Hamiltonov princip, kanonske transformacije,
Poissonove zagrade. Sistemi interagirajućih čestica. Male oscilacije sistema s više stupnjeva slobode Centralne sile:
problem centralne sile kod dvaju tijela, Keplerovi zakoni. Klasična teorija raspršenja. Teorija specijalne relativnosti:
Lorentzove transformacije, posljedice Lorentzovih transformacija.

Obvezna literatura
1. Kaliman Z., Teorijska mehanika, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2002.
2. Spiegel M. R., Theoretical mechanics, Schaum Outline Series, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967.
3. Wells D. A., Lagrangian Dynamics, Schaum Outline Series, McGraw-Hill Book Company, USA, 1967.