Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Klasična mehanika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Tenzorski račun: vektori i tenzori, vektorska analiza. Newtonovi zakoni: Newtonovi zakoni i primjena. Analitička
mehanika: Lagrangeove jednadžbe, veze, Hamiltonove jednadžbe, Hamiltonov princip, kanonske transformacije,
Poissonove zagrade. Sistemi interagirajućih čestica. Male oscilacije sistema s više stupnjeva slobode Centralne sile:
problem centralne sile kod dvaju tijela, Keplerovi zakoni. Klasična teorija raspršenja. Teorija specijalne relativnosti:
Lorentzove transformacije, posljedice Lorentzovih transformacija.

Obvezna literatura
1. Kaliman Z., Teorijska mehanika, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2002.
2. Spiegel M. R., Theoretical mechanics, Schaum Outline Series, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967.
3. Wells D. A., Lagrangian Dynamics, Schaum Outline Series, McGraw-Hill Book Company, USA, 1967.