Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Biologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  • Struktura stanice i funkcija (prokariotska stanica, eukariotska stanica, pregled stanicnih organela, citoskeletni sustav,, stanicna membrana, transport preko stanicne membrane)
  • Genetsko nasljede (grada i struktura nukleinskih kiselina, geni i kromosomi, mitoza, mejoza, Mendelovi zakoni nasljedivanja , multilpli aleli, epistaza, tehnike rekombinantne DNA i biotehnologija, genetika covjeka i nasjedni ljudski poremecaji, replikacija DNA , sinteza proteina)
  • Biološka uloga i princip djelovanja enzima
  • Osnovni biokemijski procesi u stanici (glikoliza, fermentacija, aerobna respiracija)
  • Fotosinteza
  • Evolucijski procesi (porijeklo i povijest razvoja života na Zemlji, Darwninva teoriija evolucije, kemijska evolucija, porijeklo metabolizma, evolucija covjeka)
  • Bioraznolikost i klasifikacija živih bica (binominalni sustav klasifikacije organizama, klasifikacijske kategorije, filogenija i filogenetska stabla)
  • Ekosustavi (protok energije i kruženje tvari)
  • Uvod u mikroksopiranje

Literatura
Predavanja i materijali podijeljeni tijekom nastave. Knjiga: Biology. Sylvia S. Madler. McGrawHill. 1996