Biologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 • Struktura stanice i funkcija (prokariotska stanica, eukariotska stanica, pregled staničnih organela, citoskeletni sustav, stanična membrana, transport preko stanične membrane)
 • Genetsko nasljeđe (građa i struktura nukleinskih kiselina, geni i kromosomi, mitoza, mejoza, Mendelovi zakoni nasljeđivanja, multilpli aleli, epistaza, tehnike rekombinantne DNA i biotehnologija, genetika čovjeka i nasjedni ljudski poremećaji, replikacija DNA, sinteza proteina)
 • Biološka uloga i princip djelovanja enzima
 • Osnovni biokemijski procesi u stanici (glikoliza, fermentacija, aerobna respiracija)
 • Fotosinteza
 • Evolucijski procesi (porijeklo i povijest razvoja života na Zemlji, Darwninva teorija evolucije, kemijska evolucija, porijeklo metabolizma, evolucija čovjeka)
 • Bioraznolikost i klasifikacija živih bica (binominalni sustav klasifikacije organizama, klasifikacijske kategorije, filogenija i filogenetska stabla)
 • Ekosustavi (protok energije i kruženje tvari)
 • Uvod u mikroksopiranje

Obvezna literatura
 1. Predavanja i materijali podijeljeni tijekom nastave.
 2. Biology. Sylvia S. Madler. McGrawHill. 1996