Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Biologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  • Struktura stanice i funkcija (prokariotska stanica, eukariotska stanica, pregled stanicnih organela, citoskeletni sustav,, stanicna membrana, transport preko stanicne membrane)
  • Genetsko nasljede (grada i struktura nukleinskih kiselina, geni i kromosomi, mitoza, mejoza, Mendelovi zakoni nasljedivanja , multilpli aleli, epistaza, tehnike rekombinantne DNA i biotehnologija, genetika covjeka i nasjedni ljudski poremecaji, replikacija DNA , sinteza proteina)
  • Biološka uloga i princip djelovanja enzima
  • Osnovni biokemijski procesi u stanici (glikoliza, fermentacija, aerobna respiracija)
  • Fotosinteza
  • Evolucijski procesi (porijeklo i povijest razvoja života na Zemlji, Darwninva teoriija evolucije, kemijska evolucija, porijeklo metabolizma, evolucija covjeka)
  • Bioraznolikost i klasifikacija živih bica (binominalni sustav klasifikacije organizama, klasifikacijske kategorije, filogenija i filogenetska stabla)
  • Ekosustavi (protok energije i kruženje tvari)
  • Uvod u mikroksopiranje

Literatura
Predavanja i materijali podijeljeni tijekom nastave. Knjiga: Biology. Sylvia S. Madler. McGrawHill. 1996