Estetika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kolegij Estetike podijeljen je u dva dijela: Od Aristotela do Kanta, te od Kanta (Prosvjetiteljstva) do Postmoderne. U prvom (eksplicitnije povijesnom) dijelu predavanja studentima je predočen razvoj estetske misli od njezinih početaka do početaka Moderne. U drugome dijelu koji završava s estetikama Postmoderne naglasak se s povijesnog prebacuje na eksplicitno problemski dio sadržaja kolegija, tako da se studenti upoznavaju sa suvremenim misaonim školama i sustavima estetskoga promišljanja zbilje (Marksistički i neomarksistički pristupi, Egzistencijalizam, Psihoanalitička i arhetipska kritika, Korijeni postmodernizma, Strukturalizam, Postmodernizam, Kulturalni studiji)

Obvezna literatura
 1. Danko Grlić: Estetika I-IV
 2. Platon (Ion,Gozba, Država (II, III, VII, X)
 3. Aristotel (Poetika, Retorika, izbor)
 4. (Pseudo) Longin (O lijepom i uzvišenom)
 5. Sir Phillip Sidney (An Apology for Poetry)
 6. David Hume (Of the Standard of Taste)
 7. Immanuel Kant (Kritika rasudne moći, izbor)
 8. Percy Bysshe Shelley (izbor iz A Defence of Poetry, or Remarks Suggested by an Essay
 9. Entitled «The Four Ages of Poetry»
 10. Arthur Danto, Preobražaj svakidašnjeg
 11. The Blackwell guide to aesthetics (ur. Peter Kivy)
 12. Aesthetics and the philosophy of art : the analytic tradition : an anthology (ur. Peter Lamarque i Stein Haugom Olsen)
 13. Aesthetics (ur. Susan L. Feagin i Patrick Maynard)