Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Estetika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 5


Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kolegij Estetike podijeljen je u dva dijela: Od Aristotela do Kanta, te od Kanta (Prosvjetiteljstva) do Postmoderne. U prvom (eksplicitnije povijesnom) dijelu predavanja studentima je predočen razvoj estetske misli od njezinih početaka do početaka Moderne. U drugome dijelu koji završava s estetikama Postmoderne naglasak se s povijesnog prebacuje na eksplicitno problemski dio sadržaja kolegija, tako da se studenti upoznavaju sa suvremenim misaonim školama i sustavima estetskoga promišljanja zbilje (Marksistički i neomarksistički pristupi, Egzistencijalizam, Psihoanalitička i arhetipska kritika, Korijeni postmodernizma, Strukturalizam, Postmodernizam, Kulturalni studiji)

Obvezna literatura
Danko Grlić: Estetika I-IV
Platon (Ion,Gozba, Država (II, III, VII, X)
Aristotel (Poetika, Retorika, izbor)
(Pseudo) Longin (O lijepom i uzvišenom)
Sir Phillip Sidney (An Apology for Poetry)
David Hume (Of the Standard of Taste)
Immanuel Kant (Kritika rasudne moći, izbor)
Percy Bysshe Shelley (izbor iz A Defence of Poetry, or Remarks Suggested by an Essay
Entitled «The Four Ages of Poetry»
Arthur Danto, Preobražaj svakidašnjeg
The Blackwell guide to aesthetics (ur. Peter Kivy)
Aesthetics and the philosophy of art : the analytic tradition : an anthology (ur. Peter Lamarque i Stein Haugom Olsen)
Aesthetics (ur. Susan L. Feagin i Patrick Maynard)