Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Gospodarenje otpadom

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina:
Semestar:
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+10+5
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj:

Suvremena civilizacija i problem otpada.Vrste otpada. Komunalni otpad. Opasni otpad. Radioaktivni otpad. Problemi zagađivanja tla i voda. Sveobuhvatno gospodarenje otpadom (smanjenje, ponovna upotreba i  recikliranje). Sanitarna odlagališta otpada. Projektiranje i gradnja odlagališta. Monitornig procjednih voda i plinova. Zakoni i propisi. Uloga javnosti na učinkovitijem rješavanju problema izbjegavanja, vrednovanja i zbrinjavanja otpada

Literatura:
1. Milanović, Z. Deponij. ZGO-ZAGREB, Zagreb, 1992.
2. Jahić, M.: Urbani sistemi i upravljanje čvrstim otpadom. Tehnički fakultet. Bihać, 2005.
3. Jahić, M.: Sanitarne deponije. Tehnički fakultet Bihać, 2006.
4. Wilson, D.G. Handbook of Solid Waste Menagemet. Van Nostrand, New York, 1977.