Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Gospodarenje otpadom

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina:
Semestar:
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+10+5
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj:

Suvremena civilizacija i problem otpada.Vrste otpada. Komunalni otpad. Opasni otpad. Radioaktivni otpad. Problemi zagađivanja tla i voda. Sveobuhvatno gospodarenje otpadom (smanjenje, ponovna upotreba i  recikliranje). Sanitarna odlagališta otpada. Projektiranje i gradnja odlagališta. Monitornig procjednih voda i plinova. Zakoni i propisi. Uloga javnosti na učinkovitijem rješavanju problema izbjegavanja, vrednovanja i zbrinjavanja otpada

Literatura:
1. Milanović, Z. Deponij. ZGO-ZAGREB, Zagreb, 1992.
2. Jahić, M.: Urbani sistemi i upravljanje čvrstim otpadom. Tehnički fakultet. Bihać, 2005.
3. Jahić, M.: Sanitarne deponije. Tehnički fakultet Bihać, 2006.
4. Wilson, D.G. Handbook of Solid Waste Menagemet. Van Nostrand, New York, 1977.