Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Gospodarenje vodama

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: 1. i 2.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj:

- Osnovni pojmovi o gospodarenju vodama: povijesni razvoj, integralan pristup, održivi razvoj.
- Vodni resursi, Sliv kao osnovna jedinica upravljanja.
- Značajke prirodnih vodnih sustava: površinske i podzemne vode, more, prijelazne vode.
- Potrebe za vodom, Bilanciranje vodnih resursa i potreba.
- Korištenje voda, Zaštita voda, Zaštita od voda.
- Vrste i značajke izgrađenih vodnogospodarskih sustava, Akumulacije kao najsloženiji strukturalni višenamjenski objekti, Utjecaj čovjeka na promjene vodnog režima.
- Voda i njena uloga u socio-ekonomskom sustavu. Ekološka komponenta hidrotehničkih rješenja.
- Planiranje korištenja vodnih resursa: osnove planiranja, ciljevi i kriteriji, metodologija generiranja i odabira vodnogospodarskih rješenja,
- Primjena metoda simulacije i optimalizacije u izboru rješenja.
- Informacijska podrška, Modeliranje upravljanja vodnim resursima na slivnom području.
- Provedba gospodarenja vodama, Zakonska regulativa, Vodnogospodarske osnove i planovi

Literatura:
Obavezna:
1. Margeta, J.: Osnove gospodarenja vodama. GF Split, 1992.
2. Margeta, J.: Integralni pristup gospodarenju vodama. U: Građevni godišnjak '99 , HDGI, Zagreb, 1999.
3. Gereš,D., Filipović, M.: Program vodnogospodarskog planiranja u Hrvatskoj. U: Građevni godišnjak 2000 , HDGI, Zagreb, 2000.
4. Margeta, J.; Azzopardi, E.; Iacovides, I.: Smjernice za integračni pristuo razvoju, gospodarenju i korištenju vodnih resursa, PPA, Split, 1999.
5. Bonacci, O.: Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodi otvorenih vodotoka,GAF u Splitu,IGH,2003.
6. Rubinić, J,: Materijal s predavanja (na web stranici predmetnog kolegija)
 
Preporučljiva:
1. Gereš, D.: Modeliranje upravljanja vodnim resursima na slivnom području. U: Građevinski godišnjak '01/'02, HDGI, Zagreb, 2002.
2. Grigg, N.S.: Water Resources Management: Principles,Regulations and Cases. McGraw-Hill,NY,1996.
3. Mays, L.W.(ed.): Water Resources Handbook. McGraw-Hill, New York, 1996.
4. Biswas, A.K.: Water Resources: Environmental Planning, Management and Development,,