Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Gospodarenje vodama

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: 1. i 2.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj:

- Osnovni pojmovi o gospodarenju vodama: povijesni razvoj, integralan pristup, održivi razvoj.
- Vodni resursi, Sliv kao osnovna jedinica upravljanja.
- Značajke prirodnih vodnih sustava: površinske i podzemne vode, more, prijelazne vode.
- Potrebe za vodom, Bilanciranje vodnih resursa i potreba.
- Korištenje voda, Zaštita voda, Zaštita od voda.
- Vrste i značajke izgrađenih vodnogospodarskih sustava, Akumulacije kao najsloženiji strukturalni višenamjenski objekti, Utjecaj čovjeka na promjene vodnog režima.
- Voda i njena uloga u socio-ekonomskom sustavu. Ekološka komponenta hidrotehničkih rješenja.
- Planiranje korištenja vodnih resursa: osnove planiranja, ciljevi i kriteriji, metodologija generiranja i odabira vodnogospodarskih rješenja,
- Primjena metoda simulacije i optimalizacije u izboru rješenja.
- Informacijska podrška, Modeliranje upravljanja vodnim resursima na slivnom području.
- Provedba gospodarenja vodama, Zakonska regulativa, Vodnogospodarske osnove i planovi

Literatura:
Obavezna:
1. Margeta, J.: Osnove gospodarenja vodama. GF Split, 1992.
2. Margeta, J.: Integralni pristup gospodarenju vodama. U: Građevni godišnjak '99 , HDGI, Zagreb, 1999.
3. Gereš,D., Filipović, M.: Program vodnogospodarskog planiranja u Hrvatskoj. U: Građevni godišnjak 2000 , HDGI, Zagreb, 2000.
4. Margeta, J.; Azzopardi, E.; Iacovides, I.: Smjernice za integračni pristuo razvoju, gospodarenju i korištenju vodnih resursa, PPA, Split, 1999.
5. Bonacci, O.: Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodi otvorenih vodotoka,GAF u Splitu,IGH,2003.
6. Rubinić, J,: Materijal s predavanja (na web stranici predmetnog kolegija)
 
Preporučljiva:
1. Gereš, D.: Modeliranje upravljanja vodnim resursima na slivnom području. U: Građevinski godišnjak '01/'02, HDGI, Zagreb, 2002.
2. Grigg, N.S.: Water Resources Management: Principles,Regulations and Cases. McGraw-Hill,NY,1996.
3. Mays, L.W.(ed.): Water Resources Handbook. McGraw-Hill, New York, 1996.
4. Biswas, A.K.: Water Resources: Environmental Planning, Management and Development,,