Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Gospodarenje vodama

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj:
 • Osnovni pojmovi o gospodarenju vodama: povijesni razvoj, integralan pristup, održivi razvoj.
 • Vodni resursi, Sliv kao osnovna jedinica upravljanja.
 • Značajke prirodnih vodnih sustava: površinske i podzemne vode, more, prijelazne vode.
 • Potrebe za vodom, Bilanciranje vodnih resursa i potreba.
 • Korištenje voda, Zaštita voda, Zaštita od voda.
 • Vrste i značajke izgrađenih vodnogospodarskih sustava, Akumulacije kao najsloženiji strukturalni višenamjenski objekti, Utjecaj čovjeka na promjene vodnog režima.
 • Voda i njena uloga u socio-ekonomskom sustavu. Ekološka komponenta hidrotehničkih rješenja.
 • Planiranje korištenja vodnih resursa: osnove planiranja, ciljevi i kriteriji, metodologija generiranja i odabira vodnogospodarskih rješenja,
 • Primjena metoda simulacije i optimalizacije u izboru rješenja.
 • Informacijska podrška, Modeliranje upravljanja vodnim resursima na slivnom području.
 • Provedba gospodarenja vodama, Zakonska regulativa, Vodnogospodarske osnove i planovi

Literatura:
 1. Margeta, J.: Osnove gospodarenja vodama. GF Split, 1992.
 2. Margeta, J.: Integralni pristup gospodarenju vodama. U: Građevni godišnjak '99 , HDGI, Zagreb, 1999.
 3. Gereš,D., Filipović, M.: Program vodnogospodarskog planiranja u Hrvatskoj. U: Građevni godišnjak 2000 , HDGI, Zagreb, 2000.
 4. Margeta, J.; Azzopardi, E.; Iacovides, I.: Smjernice za integračni pristuo razvoju, gospodarenju i korištenju vodnih resursa, PPA, Split, 1999.
 5. Bonacci, O.: Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodi otvorenih vodotoka, GAF u Splitu, IGH, 2003.
 6. Rubinić, J,: Materijal s predavanja (na web stranici predmetnog kolegija)