Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zaštita okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Temeljni pricipi zaštite okoliša
Bioraznolikost i biogeokemijski ciklusi
Globalni ekosustav: interakcija geosfere, hidrosfere, biosfere i atmosfere
Ljudska aktivnost i promjene okoliša
Onečišćenje zraka i
Klimatske promjene
Onečišćenje površinskih i podzemnih voda
Onečišćenje mora i oceana
Onečišćenje tla
Građevinski radovi i zaštita okoliša
Zaštita prirode u Republici Hrvatskoj
Zaštita okoliša u Republici Hrvatskoj
Planiranje održivog razvoja

Literatura
Obvezna:
1. Benac, Č.: ZAŠTITA OKOLIŠA ZA STUDENTE PREDIPLOMSKOGG STUDIJA GRADITELJSTVA. Interna skripta. Građevinski fakultet U Rijeci, 2007. www.gradri.hr
2. Glavač, V.: UVOD U GLOBALNU EKOLOGIJU. Hrvatska sveučilišna naknada, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Pučko otvoreno učilište-Zagreb. Zagreb, 2001.

Preporučljiva:
1. Springer, P.O., ed., EKOLOŠKI LEKSIKON. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Barbat, Zagreb. Zagreb, 2001.
2. Botkin, D.B.and Keller, E.A. ENVIRONMENTAL SCIENCE, John Wiley and Sons (4. ed.), 2003.