Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Programski paket Mathematica

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II./III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovne operacije s brojevima, matematičkim izrazima i funkcijama: računanje s brojevima i ugrađenim funkcijama, crtanje grafova, rješavanje jednadžbi (naredbe: N, FACTOR, EXPAND, SIMPLIFY, PLOT, PLOT3D, SHOW, SOLVE, NSOLVE). Uvod u liste i tablice: liste i operacije s listama (naredbe: TABLE, TAKE, PART, MAP). Matrice i vektori: uvod u računanje s matricama i vektorima, sustavi linearnih jednadžbi, svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori (naredbe: MATRIXFORM, DET, EIGENSYSTEM). Infinitezimalni račun: limesi i neprekidnost, diferenciranje, integriranje, redovi (naredbe: LIMIT, D, INTEGRATE, SERIES). Diferencijalne jednadžbe: jednadžbe i drugog prvog reda, sustavi diferencijalnih jednadžbi (naredbe: DSOLVE, NDSOLVE).

Literatura
Abell M. L., Braselton J. P., Matematica by Example, 4th. ed., Elsevier Academic Press, Burlington, 2009.