Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizički praktikum II

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+45
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3


Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Jednostavni strujni krugovi. Složeni strujni krugovi. Električni izvor. Proširivanje mjernog područja mjernog instrumenta. Električni otpor vodiča. Otpor otpornika, zavojnice i kondenzatora. Osnovni zakoni geometrijske optike. Lom svjetlosti prolaskom kroz optičko sredstvo. Ravno i sferna zrcala. Leće. Mikroskop.

Obvezna literatura
1) Radni materijali za Fizički praktikum II
2) Marković B., Miler D., Rubčić A., Račun pogrešaka i statistika, Liber, Zagreb, 1987.