Osnove informatike

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Rad u operacijskim sustavima Microsoft Windows i Linux. Pisanje teksta, jednadžbi i tablica u Microsoft Wordu. Izrada PowerPoint prezentacije. Računanje s ugrađenim funkcijama i crtanje grafova u Excelu. Numeričke operacije, izrada grafova funkcija i rješavanje jednadžbi u programu Mathematica. 

Obvezna literatura
  1. Abell M. L., Braselton J. P., Mathematica by Example, 4th. ed., Elsevier, 2009.