Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Osnove informatike

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Rad u operacijskim sustavima Microsoft Windows i Linux. Pisanje teksta, jednadžbi i tablica u Microsoft Wordu. Izrada PowerPoint prezentacije. Računanje s ugrađenim funkcijama i crtanje grafova u Excelu. Numeričke operacije, izrada grafova funkcija i rješavanje jednadžbi u programu Mathematica. 

Literatura
1. Abell M. L., Braselton J. P., Mathematica by Example, 4th. ed., Elsevier, 2009.