Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Osnove matematike

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnove matematičke logike. Skupovi, relacije, funkcije i brojevi. Metode dokazivanja. Elementarna teorija brojeva. Definicije elementarnih funkcija, pripadni grafovi i svojstva: polinomi, racionalne, iracionalne, eksponencijalne, logaritamske, trigonometrijske, ciklometrijske, hiperboličke i area funkcije. Kompleksni brojevi. Nizovi i redovi. Nejednakosti. Algebarske i transcedentne jednadžbe i nejednadžbe. Trigonometrijski identiteti. Ravninska trigonometrija. Analitička geometrija u ravnini. Osnove infinitezimalnog računa.

Literatura
1. Bronštejn I. N., i dr., Matematički priručnik, 4. izdanje, Golden Marketing, Zagreb, 2004.
2. Lambourne R., Tinker M., Basic Mathematics for Physical Sciences, Wiley, New York, 2000.
3. Lambourne R., Tinker M., Further Mathematics for Physical Sciences, Wiley, New York, 2000.
4. Riley K. F., Hobson M. P., Foundation Mathematics for the Physical Sciences, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
5. Stewart J., Redlin L., Watson S., Precalculus Mathematics for Calculus, 6th. ed., Cenege Learning, London, 2011.