Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika I: mehanika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 9


Opis predmeta:  Fizika 1: mehanika.pdf
Izvedbeni program: Fizika 1: mehanika.pdf

Sadržaj
Uvod. Intuicija i mjerenja. Osnovne i izvedene fizikalne veličine i mjerne jedinice. Mehanika materijalne točke. Krivocrtna i pravocrtna gibanja. Newtonovi zakoni. Newtonov zakon (opće) gravitacije. Gravitacijsko polje i potencijal. Zakoni očuvanja energije i količine gibanja i njihova primjena. Inercijski i neinercijski sustavi. Posljedice Lorentzovih transformacija i relativistička mehanika. Mehanika krutog tijela. Harmonijsko i neharmonijsko titranje. Mehanika fluida.

Obvezna literatura
1. Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu, 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1982.
2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J, Fundamentals of Physics, 6th ed, J. Wiley and Sons Inc., New York, 2003.

Nastavni materijali, obavijesti i ocjenjivanje studentskog rada nalaze se na Merlin platformi kao e-kolegij 'Fizika 1: mehanika'. Od studenta se očekuje aktivno korištenje ovog sustava za e-učenje.
Poveznica na Merlin platformu:
https://files/nastava/stranice_kolegija/fizika_I_mehanika/izvedbeni_fizika_i_mehanika.pdf