Natječaj za upis na diplomske studije u ak. god. 2018./2019.

Objavljeno 02. 07. 2018.
Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 16. sjedinici održanoj 26. lipnja 2018. donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Potpuni tekst natječaja možete preuzeti ovdje.