Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zaštita materijala

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Cijena korozije. Ekonomski aspekti korozije. Oblici korozijskih oštećenja. Definicija korozije. Podjela korozijskih procesa. Termodinamika i kinetika koroziije metala. Mehanizmi korozije. Elektrolitska korozija. Definicija pH. Korozijski članak. Pourbaix-ov dijagram. Neelektrolitska korozija. Pilling-Bedwoth-ov omjer. Brzina korozije. Uzroci korozije metala. Korozija uz naprezanje: napetosna korozija, korozijska umorljivost, erozijska korozija, kavitacijska korozija. Metode zaštite od korozije: Korozijski inhibitori. Zaštitne prevlake (metalne, konverzijske, organski premazi, anorganske prevlake). Katodna zaštita. Anodna zaštita. Zaštita od lutajućih struja. Konstrukcijske mjere zaštite. Ispitivanje korozije. Praćenje korozije. Analiza korozijskih oštećenja. Zaštita polimera.

Literatura
  1. Esih, I., Dugi, Z., Tehnologija zaštite od korozije, Sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  2. Roberge, P. R., Handbook of Corrosion Engineering, Mc Graw-Hill, New York, 2000.
  3. Zaštita metala, 2008.,192 str.