Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i filozofija

Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf 

Sadržaj
Statistička obrada eksperimentalnih podataka, spektri i metode njihovih analiza. Akceleratori čestica i osnove detekcije čestica i fotona. Osnove spektroskopskih tehnika baziranih na akceleratorskim tehnikama kao PIXE, RBS, AMS i njihova aplikacija u tehnici, zaštiti okoliša, zaštiti kulturne baštine. Sinhrotronsko zračenje, akceleratori i njihova primjena. Nuklearna medicina i osnove tehnika NM rezonancija i njena primjena. Nedestruktivne tehnike za analizu materijala. Radioaktivnost, izotopi i osnove nuklearne geokronologije.

Literatura
1. S. A. E. Johansson and J. L. Campbell, PIXE: A novel technique for elem. analysis, J. Wiley & Sons, 1988.
2. L.C. Feldman, J.W. Mayer, Fundamentals of Surface and Thin Film Analysis, Elsevier Sc Publ., NY 1986.
3. Melissinos, A. C., Napolitano, J., Experiments in Modern Physics, Academic Press,USA,2003.
4. Furić, M.,  Moderne eksperimentalne metode, tehnike i mjerenja u fizici, Školska knjiga, Zagreb, 1992.