Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Antička filozofija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sadržaj predmeta dijeli se na obvezni i izborni.
Obvezni sadržaj.
(1) Uvod u antičku filozofiju. Periodizacija antičke filozofije. Specifičnosti antičkog pristupa filozofiji. Razlike između antičke i moderne filozofije.
(2) Sokrat. Osnovni stavovi sokratovske etike i osnove sokratovskog načina argumentiranja. Tekstovi: Platon, Obrana Sokratova i Protagora.
(3) Platon.
(a) Rađanje Platonove metafizike i epistemologije iz sokratovskih tema i pristupa. Tekst: Menon.
(b) Osnove Platonove etike. Tekst: Država (knj. II, IV, VIII-IX)
(c) Osnove Platonove metafizike i epistemologije. Tekst: Država (knj. V-VII)
(4) Aristotel
(a) Aristotelovo shvaćanje filozofije. Prikaz podrijetla filozofije i predsokratovskih shvaćanja. Tekst: Metafizika (knj. A)
(b) Osnove Aristotelove filozofije prirode. Učenje o uzrocima i problem teleologije. Tekst: Metafizika (knj. A), Fizika (knj. II)
(c) Osnove Aristotelove metafizike. Tekst: Kategorije (pogl. 1-5), odabrana poglavlja iz O duši (knj. II).
(d) Osnove Aristotelove etike. Odnos sreće i vrline. Tekst: Nikomahova Etika (knj. I-II)
Izborni sadržaj.
(1) Problemi predsokratovske filozofije. Tekst: Diels, Predsokratovci.
(2) Epikurovska etika. Tekstovi: Epikur, Pismo Menekeju (u Diogen Laertije, Životi filozofa), Ciceron, O krajnostima dobra i
zla (knj. I i II)
(3) Stoička etika. Tekstovi: Epiktet, Priručnik; Seneka, Pisma Luciliju (16, 33. i 47. pismo u Bošnjak, Filozofija od
Aristotela do renesanse); Ciceron, O krajnostima dobra i zla (knj. III i IV).
Kao temu seminarskog rada (vidi dolje) studenti mogu, u dogovoru s nastavnikom, izabrati neku od predloženih tema iz
obvezatnog ili izbornog sadržaja.


Obvezna literatura
Platon, Obrana Sokratova, preveo L. Boršić, Zagreb, 2000.
Platon, Protagora / Sofist, preveli K. Rac i M. Sironić, Zagreb, 1975. (samo Protagora)
Platon, Menon, preveo i priredio F. Grgić, Zagreb, 1997.
Platon, Država, preveo M. Kuzmić, Zagreb, 1977. ili 1997. (knj. II, IV-IX)
Aristotel, Metafizika, preveo T. Ladan, Zagreb, 1992. (knj. A)
Aristotel, Fizika, preveo T. Ladan, Zagreb, 1992. (knj. II)
Aristotel, Kategorije, preveo i priredio F. Grgić, Zagreb, 1992. (pogl. 1-5)
Aristotel, O duši / Nagovor na filozofiju, preveli M. Sironić i D. Novaković, Zagreb, 1987, 21996. (samo odabrana pogl. iz O duši)
Aristotel, Nikomahova Etika, preveo T. Ladan, Zagreb, 1992. (knj. I i II)