Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Antička filozofija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sadržaj predmeta dijeli se na obvezni i izborni.
Obvezni sadržaj.
(1) Uvod u antičku filozofiju. Periodizacija antičke filozofije. Specifičnosti antičkog pristupa filozofiji. Razlike između antičke i moderne filozofije.
(2) Sokrat. Osnovni stavovi sokratovske etike i osnove sokratovskog načina argumentiranja. Tekstovi: Platon, Obrana Sokratova i Protagora.
(3) Platon.
(a) Rađanje Platonove metafizike i epistemologije iz sokratovskih tema i pristupa. Tekst: Menon.
(b) Osnove Platonove etike. Tekst: Država (knj. II, IV, VIII-IX)
(c) Osnove Platonove metafizike i epistemologije. Tekst: Država (knj. V-VII)
(4) Aristotel
(a) Aristotelovo shvaćanje filozofije. Prikaz podrijetla filozofije i predsokratovskih shvaćanja. Tekst: Metafizika (knj. A)
(b) Osnove Aristotelove filozofije prirode. Učenje o uzrocima i problem teleologije. Tekst: Metafizika (knj. A), Fizika (knj. II)
(c) Osnove Aristotelove metafizike. Tekst: Kategorije (pogl. 1-5), odabrana poglavlja iz O duši (knj. II).
(d) Osnove Aristotelove etike. Odnos sreće i vrline. Tekst: Nikomahova Etika (knj. I-II)
Izborni sadržaj.
(1) Problemi predsokratovske filozofije. Tekst: Diels, Predsokratovci.
(2) Epikurovska etika. Tekstovi: Epikur, Pismo Menekeju (u Diogen Laertije, Životi filozofa), Ciceron, O krajnostima dobra i
zla (knj. I i II)
(3) Stoička etika. Tekstovi: Epiktet, Priručnik; Seneka, Pisma Luciliju (16, 33. i 47. pismo u Bošnjak, Filozofija od
Aristotela do renesanse); Ciceron, O krajnostima dobra i zla (knj. III i IV).
Kao temu seminarskog rada (vidi dolje) studenti mogu, u dogovoru s nastavnikom, izabrati neku od predloženih tema iz
obvezatnog ili izbornog sadržaja.


Obvezna literatura
Platon, Obrana Sokratova, preveo L. Boršić, Zagreb, 2000.
Platon, Protagora / Sofist, preveli K. Rac i M. Sironić, Zagreb, 1975. (samo Protagora)
Platon, Menon, preveo i priredio F. Grgić, Zagreb, 1997.
Platon, Država, preveo M. Kuzmić, Zagreb, 1977. ili 1997. (knj. II, IV-IX)
Aristotel, Metafizika, preveo T. Ladan, Zagreb, 1992. (knj. A)
Aristotel, Fizika, preveo T. Ladan, Zagreb, 1992. (knj. II)
Aristotel, Kategorije, preveo i priredio F. Grgić, Zagreb, 1992. (pogl. 1-5)
Aristotel, O duši / Nagovor na filozofiju, preveli M. Sironić i D. Novaković, Zagreb, 1987, 21996. (samo odabrana pogl. iz O duši)
Aristotel, Nikomahova Etika, preveo T. Ladan, Zagreb, 1992. (knj. I i II)