Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizička geologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+10+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uvod u geologiju. Povijest geologije. Postanak Zemlje i Sunčevog sustava: građa Zemlje. Geološka građa kontinenata i oceana. Dinamika Zemljine kore: tektonika ploča, potresi, vulkanizam. Osnovni strukturni elementi litosfere. Geomorfologija. Minerali i stijene Zemljine litosfere. Egzodinamički procesi i oblikovanje reljefa. Fizikalno i kemijsko trošenje minerala i stijena. Hidrološki ciklus. Sedimenti, sedimentne stijene i sedimentacijski procesi. Dijageneza. Okoliši i facijesi. Geokemijsko kruženje tvari. Prikaz geološke građe terena: geološke karte, profili i stupovi. Osnove stratigrafske geologije: geološko vrijeme, određivanje starosti i rekonstrukcija zbivanja u Zemljinoj prošlosti. Razvoj života na Zemlji: fosili i evolucija. Klimatske promjene. Geološke opasnosti. Geologija i zaštita okoliša.

Literatura
Plummer, C., McGeary, D., Carlson, D.H., 2003. Physical Geology. McGraw-Hill Companies, Inc., p. 574
Herak, M., 1990. Geologija. Školska knjiga Zagreb, p. 433.