Fizika čvrstog stanja (5 ECTS)

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kristalna struktura. Kemijske veze u kristalima. Dinamika kristalne rešetke. Električne osobine materijala. Toplinske osobine materijala. Magnetske osobine materijala. Poluvodiči. Supravodiči. Nanostrukture.

Obvezna literatura
  1. V. Šips, Uvod u fiziku čvrstog stanja, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  2. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, Wiley, 8. izdanje, New York, 2005.