Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni/zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Znanost i metoda znanosti. Diferencijalizacija znanosti u razvoju znanosti kao oblika društvene svijesti.  Pojam interdisciplinarnosti znanosti.
Odabrani primjeri  povezivanja nastavnih  sadržaja iz fizike s nastavnim sadržajima drugih nastavnih predmeta:
  • matematike: primjeri povezanosti matematike i fizike
  • biologije: biopotencijali, živčani sustav životinja, osjetila kao detektori, režim rada srca, plinski zakoni i proces disanja, termodinamika otvorenih sustava (stanice, organizma) djelovanje elektromagnetnog zračenja na biološki sustav, mehanička svojstva tkiva (čvrstoća kosti, viskoelastičnost mišića), krvotok kao zatvoreni hidrodinamièki sustav,  stenoza i aneurizma krvne žile i Bernoullijeva jednadžba, difuzijski procesi na staničnim membranama
  • tjelesne kulture i anatomije: biomehanika sporta
  • tehnike: generatori, elektrane, pojmovi  snage i energije, elektronika
  • medicinske tehnike: dijagnostika: CT, MRI, ultrazvuk, terapija elektromagnetnim zračenjem: laseri, dijatermija, X-zračenje
  • kemije: građa atoma i periodni sustav
  • geografije: termodinamička objašnjenja klime i meteorologije
  • povijesti i filozofije: povijest znanosti, utjecaj fizikalne misli na filozofiju.
Analiza udžbenika. Metodičko oblikovanje interdisciplinarnih sadržaja u okviru nastave fizike na razini osnovne škole. Metodičko oblikovanje interdisciplinarnih sadržaja u okviru nastave fizike na razini srednjih škola i gimnazija.  Konstruktivistički pristup u uklapanju interdisciplinarnih sadržaja.

Literatura
  1. Izbor udžbenika fizike, kemije, biologije, povijesti i geografije za osnovne i srednje škole.
  2. Nastavni planovi i programi navedenih predmeta za osnovnu, srednje škole i gimnazije.