Metodika nastave fizike I (ECTS 4)

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i matematika
             Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Položaj i uloga metodike nastave fizike. Kognitivni principi i smjernice za nastavu fizike. Kurikul u pozadini sadržaja fizike. Konceptualni pojmovi iz različitih područja fizike (mehanike, elektriciteta i magnetizma, termodinamike, optike, moderne fizike) – poteškoće i načini njihovog rješavanja. Uloga grafičkih prikaza u nastavi fizike. Uloga dijagrama u nastavi fizike. Zauzimanje kritičkog stava prema postavkama i rješenjima zadataka iz fizike. Standardni i znanstveni jezik. Evaluacija nastave fizike.

Obvezna literatura
  1. E. F. Redish: Teaching Physics with the Physics Suite, John Wiley & Sons Inc., 2003.
  2. R. Krsnik: Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  3. Ž. Jakopović: Kurikulum i nastava fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2015.
  4. Odabrani članci iz edukacijske fizike.
  5. Bilo koji komplet odobrenih udžbenika iz fizike za osnovnu (7. i 8. r.) i srednju školu (1, 2, 3. i 4. r.).