Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Osnove elektronike

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Poluvodička dioda. Posebne diode. Sklopovi za ispravljanje i uvišestručivanje napona. Bipolarni i unipolarni tranzistor. Tranzistorska pojačala, emitersko sljedilo, pojačala s povratnom vezom, diferencijalno pojačalo, kaskadna pojačala, operacijsko pojačalo. Elektronički filtri – pasivni i aktivni. Multivibratori. Logički krugovi.

Literatura
N.W.Aschroft, N.D.Mermin: Solid state physics, Saunders College Publishing, Harcourt Brace College Publishers,1996
D. Kotnik-Karuza: Osnove elektronike s laboratorijskim vježbama, Filozofski fakultet u Rijeci, 2000
P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 2001
P. Biljanović: Mikroelektronika (Integrirani elektronički sklopovi), Školska knjiga, Zagreb, 2001
P. Biljanović, I. Zulim: Elektronički sklopovi (zbirka zadataka), Školska knjiga, Zagreb, 1994
DeMassa, Thomas A.: Digital Integrated Circuits, New York, John Wiley & Sons, 1996

Nastavni materijali

Predavanja (staro - akademska godina 2014/2015)
Elektronika - 1 slide/stranica
Elektronika - 4 slidea/stranica

Vježbe
1. Filteri
2. Osnove 1
3. Osnove 2
4. PN spoj
5. Spojevi s diodom i Zenerova dioda
6. Tranzistori
7. FET tranzistori
8. Operacijska pojačala


Akademska godina 2015/2016

Kolokvij

Kolokvij 2 održat će se u ponedjeljak, 13.6.2016. u 10 sati u prostoriji 154. Kolokvij će obuhvatiti gradivo s vježbi od bipolarnih tranzistora do operacijskih pojačala Kolokvij se sastoji od 3 do 4 numerička zadatka. Na kolokviju možete imati popis najvažnijih formula.

Seminar
Prije samog kolokvija, istoga dana u istoj prostoriji s početkom u 9 sati održat će se preostala dva seminara.

Rezultati i bodovi