Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Osnove elektronike

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Poluvodička dioda. Posebne diode. Sklopovi za ispravljanje i uvišestručivanje napona. Bipolarni i unipolarni tranzistor. Tranzistorska pojačala, emitersko sljedilo, pojačala s povratnom vezom, diferencijalno pojačalo, kaskadna pojačala, operacijsko pojačalo. Elektronički filtri – pasivni i aktivni. Multivibratori. Logički krugovi.

Literatura
N.W.Aschroft, N.D.Mermin: Solid state physics, Saunders College Publishing, Harcourt Brace College Publishers,1996
D. Kotnik-Karuza: Osnove elektronike s laboratorijskim vježbama, Filozofski fakultet u Rijeci, 2000
P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 2001
P. Biljanović: Mikroelektronika (Integrirani elektronički sklopovi), Školska knjiga, Zagreb, 2001
P. Biljanović, I. Zulim: Elektronički sklopovi (zbirka zadataka), Školska knjiga, Zagreb, 1994
DeMassa, Thomas A.: Digital Integrated Circuits, New York, John Wiley & Sons, 1996

Nastavni materijali

Predavanja (staro - akademska godina 2014/2015)
Elektronika - 1 slide/stranica
Elektronika - 4 slidea/stranica

Vježbe
1. Filteri
2. Osnove 1
3. Osnove 2
4. PN spoj
5. Spojevi s diodom i Zenerova dioda
6. Tranzistori
7. FET tranzistori
8. Operacijska pojačala


Akademska godina 2015/2016

Kolokvij

Kolokvij 2 održat će se u ponedjeljak, 13.6.2016. u 10 sati u prostoriji 154. Kolokvij će obuhvatiti gradivo s vježbi od bipolarnih tranzistora do operacijskih pojačala Kolokvij se sastoji od 3 do 4 numerička zadatka. Na kolokviju možete imati popis najvažnijih formula.

Seminar
Prije samog kolokvija, istoga dana u istoj prostoriji s početkom u 9 sati održat će se preostala dva seminara.

Rezultati i bodovi