Praktikum iz elektronike (4 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  Praktikum iz elektronike - opis.pdf

Izvedbeni program:  .pdf


Akademska godina 2014./2015.
Uvodno predavanje održat će se 17.10.2014. s početkom u 9:00 sati u prostorijama praktikuma iz elektronike (toranj).
Praktikumske vježbe započinju s izvođenjem 11.11.2014. s početkom u 9:00 sati u prostorijama praktikuma iz elektronike (toranj) prema rasporedu.
Raspored izvođenja vježbi, dodatne upute za izvođenje vježbi te upute za izradu referata nalaze se u nastavku.

Nastavni materijali:
Raspored vježbi
Dodatne upute za izvođenje vježbi
Upute za izradu referata


Rok za predaju referata iznosi 14 dana od vremena izvođenja vježbe. Prve dvije vježbe ukoliko su predane unutar tog roka biti će ispravljene i vraćene na ispravak što će vam omogućiti dobivanje više ocjene. Na praktikumu nema završnog ispita već se konačna ocjena izvodi na osnovu kolokviranja svake vježbe, izvođenja vježbe i referata. Prije izvođenja svaku je vježbu potrebno kolokvirati.

Studenti moraju znati samo osnovne izvode (izvod pojačanja idealnog operacijskog pojačala, izvod za sumator napona) te konačne relacije potrebne za razumijevanje i izvođenje vježbe.
Sadržaj
Studenti individualno izvode i samostalno obrađuju 6 složenih laboratorijskih vježbi.
1. Karakteristike tranzistora i tranzistorsko pojačalo malih signala
2. Operacijsko pojačalo
3. Aktivni elektronički filtri
4. Oscilator
5. Multivibratori (bistabil)
6. Digitalni krugovi (logički OR, AND, NOT, NOR, NAND)

Literatura
D. Kotnik-Karuza: Osnove elektronike s laboratorijskim vježbama, Filozofski fakultet u Rijeci, 2000
P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 2001
P. Biljanović: Mikroelektronika (Integrirani elektronički sklopovi), Školska knjiga, Zagreb, 2001