Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Filozofija fizike

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Filozofijska pitanja antičke i srednjovjekovne fizike
Glavne struje grčke filozofske misli o prirodi, Aristotelova fizika, promatračka astronomija, Ptolemejev sustav svijeta, srednjovjekovne rasprave o gibanju i strukturi tvari.
Prednewtonovska fizika
Kopernikanska astronomija, Keplerovi zakoni, Galileievska mehanika i problem gibanja, korpuskularna filozofija.
Newtonovska znanost
Pojmovi mase, razvoj koncepta sile, gravitacija, prostor, vrijeme, gibanje, aksiomatizacija klasične mehanike, kauzalnost i determinizam klasične znanosti.
Koncept energije
Pojam i vrste energije, termodinamika i njezini zakoni, entropija i vjerojatnost, kozmološke i filozofijske posljedice.
Elektrodinamička slika svijeta
Modeli etera, Maxwellova teorija, Michelson-Morleyev eksperiment, Kauafmannovi eksperimenti.
Teorija relativnosti
Osnove specijalne teorije relativnosti, opća teorija relativnosti, filozofijske posljedice teorije relativnosti.
Kraj kauzalnosti i kvantna teorija
Valno-čestični dualizam, Planckova hipoteza, stara kvantna mehanika, Heisenbergove relacije neodređenosti, kopenhaško tumačenje kvantne teorije, paradoksi kvantne mehanike, alternativna tumačenja kvantne mehanike, prostor, vrijeme, tvar i suvremene kozmološke teorije.

Obvezna literatura
Roberto Toretti, The Philosophy of Physics, Cambridge University Press, 1999.
James T. Cushing, Philosophical Concepts in Physics, Cambridge University Press, 1998.
Alan Lightman, Great Ideas in Physics, McGraw-Hill, Inc., 1992.