Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Dinamičke web aplikacije I

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Predmet obuhvaća slijedeće tematske cjeline:(1) statičke i dinamičke web aplikacije; struktura dinamičkih web aplikacija; odnos dinamičnosti i interaktivnosti; (2) skriptni jezici: server-side i klient-side jezici; (3) jezici HTML i PHP; struktura formi i izrada komunikacijskih sučelja; (4) preuzimanje i obrada sadržaja iz formi; (5) elementi jezika PHP: varijable, konstante, operatori računanja i uspoređivanja, funkcije; (6) strukturni elementi jezika: oblikovanje procesa; (7) zapisivanje podataka u datoteke i dosizanje podataka; smještanje datoteka na sustavu; (8) rukovanje porukama o greškama; (9) oblikovanje zapisa (slogova); funkcije za rad sa datotekama; (10) vrste polja i njihova uporaba; funkcije za rad sa poljima; (11) pisanje funkcija i uređivanje sadržaja polja; (12) prenošenje sadržaja iz datoteka u polja i njihovo oblikovanje; (13) funkcije za rad sa nizovima: pretraživanje i mijenjanje nizova; spajanje, dijeljenje i uspoređivanje nizova; (14) regularni izrazi i kontrola ispravnosti podataka.

Literatura
Radovan, Mario: Dinamičke web aplikacije (2009), skripta (280 stranica); skripta je dostupna na Internetu.