Metodika nastave fizike II (ECTS 4)

Studij:Diplomski studij Fizika i matematika
             Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Suvremeni pristupi u nastavi fizike (predavanja, demonstracije, vježbe, radionice. Predmetni kurikulum Fizike. Nastavni planovi i programi. Elementi pripreme za izvođenje nastavne teme iz fizike (cilj, ishodi, vrednovanje ishoda, organizacija i tijek nastavnog procesa). Uloga pokusa u nastavi fizike. Konceptualni problemi u nastavi fizike. Uloga matematike i matematičkog formalizma u nastavi fizike. IKT u nastavi fizike. Praćenje učenika, provjeravanje i ocjenjivanje znanja. Simulacije osnovnoškolskog i srednjoškolskog nastavnog sata. Evaluacija nastave fizike.

Obvezna literatura
  1. E. F. Redish: Teaching Physics with the Physics Suite, John Wiley & Sons Inc., 2003.
  2. R. Krsnik: Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  3. Ž. Jakopović: Kurikulum i nastava fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2015.
  4. Odabrani članci iz edukacijske fizike.
  5. Bilo koji komplet odobrenih udžbenika iz fizike za osnovnu (7. i 8. r.) i srednju školu (1, 2, 3. i 4. r.).