Praktikum iz elektronike - Electronics laboratory (5 ECTS)

Studij:Diplomski studij Fizika i matematika
             Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Studenti individualno izvode i samostalno obrađuju 7 složenih laboratorijskih vježbi.
 1. Karakteristike tranzistora
 2. Tranzistorsko pojačalo malih signala
 3. Operacijsko pojačalo
 4. Aktivni elektronički filtri
 5. Oscilator
 6. Multivibratori (bistabilni, monostabilni, astabilni)
 7. Digitalni krugovi (logički OR, AND, NOT, NOR, NAND)

Obvezna i dopunska literatura
 1. D. Kotnik-Karuza: Osnove elektronike s laboratorijskim vježbama, Filozofski fakultet u Rijeci, 2000
 2. P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 2001
 3. P. Biljanović: Mikroelektronika (Integrirani elektronički sklopovi), Školska knjiga, Zagreb, 2001
 4. D.L. Eggleston: Basic electronics for scientists and engineers, Cambridge University Press, Cambridge, 2011Akademska godina 2018./2019. - Academic year 2018./2019.
Uvodna predavanja održat će se 9., 16., 23. i 30.10.2018. s početkom u 9:30 sati u prostoriji 155.
Praktikumske vježbe započinju s izvođenjem 6.11.2018. s početkom u 9:00 sati u prostoriji 123 (praktikum iz elektronike, toranj) prema rasporedu.
Raspored izvođenja vježbi, dodatne upute za izvođenje vježbi te upute za izradu referata nalaze se u nastavku.


Nastavni materijali:
Uvodna predavanja - prezentacija

Raspored vježbi
Dodatne upute za izvođenje vježbi
Upute za izradu referata


Rok za predaju referata iznosi 14 dana od datuma izvođenja vježbe. Prve dvije vježbe ukoliko su predane unutar tog roka biti će ispravljene i vraćene na ispravak što će vam omogućiti dobivanje više ocjene. Ukoliko student preda referat nakon dva tjedna od izvođenja vježbe, ocjena se umanjuje za jedan za svaki dodatni tjedan kašnjenja. Krajnji rok za predaju referata je 6 tjedana od izvođenja vježbe, ali najkasnije do 12.2.2019.
Na praktikumu nema završnog ispita već se konačna ocjena izvodi na osnovu kolokviranja svake vježbe, izvođenja vježbe i referata. Prije izvođenja svaku je vježbu potrebno kolokvirati.ERASMUS programme

Introductory lectures will take place on Tuesday, 30th October 2018 at 11:30 in room 130 (computer room), and on Monday, 5th November 2018 at 10:00 in room 155.
Laboratory assignments (exercises) will start on Tuesday, 6th November at 9:00 in room 123 (elekctronics lab, tower). Instructions for assignments (exercises) will be given in the links below.

Introductory lecture - presentation
Short review of data analysis and statistics
Instructions for assignment 1: Passive filters
Instructions for assignment 2: Semiconductor diode


Report from each assignment should be handed over 14 days at most after the assignement.If report is handed over after 2 weeks, grade is lowered for one point for each extra delayed week. Deadline for handing over the report is 6 weeks after the assignment (exercise), but not later than 12thFebruary 2019.
There is no final exam. Final grade is determined from oral exams and assignment reports. Student should pass a short oral exam before each assignment (exercise).
Akademska godina 2014./2015.
Uvodno predavanje održat će se 17.10.2014. s početkom u 9:00 sati u prostorijama praktikuma iz elektronike (toranj).
Praktikumske vježbe započinju s izvođenjem 11.11.2014. s početkom u 9:00 sati u prostorijama praktikuma iz elektronike (toranj) prema rasporedu.
Raspored izvođenja vježbi, dodatne upute za izvođenje vježbi te upute za izradu referata nalaze se u nastavku.

Nastavni materijali:
Raspored vježbi
Dodatne upute za izvođenje vježbi
Upute za izradu referata


Rok za predaju referata iznosi 14 dana od vremena izvođenja vježbe. Prve dvije vježbe ukoliko su predane unutar tog roka biti će ispravljene i vraćene na ispravak što će vam omogućiti dobivanje više ocjene. Na praktikumu nema završnog ispita već se konačna ocjena izvodi na osnovu kolokviranja svake vježbe, izvođenja vježbe i referata. Prije izvođenja svaku je vježbu potrebno kolokvirati.

Studenti koji pohađaju praktikum s 5 ECTS bodova moraju znati samo osnovne izvode (izvod pojačanja idealnog operacijskog pojačala, izvod za sumator napona) te konačne relacije potrebne za razumijevanje i izvođenje vježbe. Studenti s 6 ECTS bodova moraju znati sve izvode.