Algebarske strukture

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Definicija grupe i osnovni pojmovi  Primjeri grupa.  Homomorfizmi grupa i primjeri.  Lijeve klase, Lagrangeov teorem.  Normalne podgrupe. Kvocijentne grupe.  Teoremi o izomorfizmu, primjeri kvocijentnih grupa.  Djelovanje grupe na skup i primjeri.  Sylowljevi teoremi.  Definicija prstena i polja i osnovni pojmovi.  Primjeri prstena i polja.  Konačna polja. Homomorfizam prstena i primjeri. Ideali i primjeri ideala. Kvocijentni prsten. Teoremi o izomorfizmu za prstene.  Prosti i maksimalni ideali. Kineski teorem o ostacima.  Definicije modula i algebra.

Obvezna literatura
  1. N. Grbac, V. Mikulić Crnković, Algebarske strukture, skripta, zima 2010/11 http://www.math.uniri.hr/~ngrbac/alg_str_web.pdf
  2. K. Horvatić, Linearna algebra I, II, III, Golden marketing - Tehnicka knjiga, l, Zagreb, 2004.
  3. S. Lang, Undergraduete algebra, Springer Science & Business Media, Mar 21, 2005.
  4. B. Širola, Algebarske strukture. Grupe, PMF - Matematički odjel, Zagreb, 2008, http://web.math.hr/nastava/alg/2007-08/predavanjaGRUPE.pdf
  5. B. Širola, Algebarske strukture. Prsteni, polja i algebre, PMF –Matematički odjel, Zagreb, 2008,
  6. http://web.math.hr/nastava/alg/200708/predavanjaPRSTENI.pdf