Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Algebarske strukture

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Definicija grupe i osnovni pojmovi Primjeri grupa. Homomorfizmi grupa i primjeri. Lijeve klase, Lagrangeov teorem. Normalne podgrupe. Kvocijentne grupe. Teoremi o izomorfizmu, primjeri kvocijentnih grupa. Djelovanje grupe na skup i primjeri. Sylowljevi teoremi. Definicija prstena i polja i osnovni pojmovi. Primjeri prstena i polja. Konačna polja. Homomorfizam prstena i primjeri. Ideali i primjeri ideala . Kvocijentni prsten. Teoremi o izomorfizmu za prstene. Prosti i maksimalni ideali. Kineski teorem o ostacima. Definicije modula i algebra.


Literatura

  1. N.Grbac, V. Mikulić Crnković, Algebarske strukture, skripta, zima 2010/11 http://www.math.uniri.hr/~ngrbac/alg_str_web.pdf
  2. K. Horvatić, Linearna algebra I, II, III, Golden marketing - Tehnicka knjiga, l, Zagreb, 2004.
  3. S.Lang, Undergraduete algebra, Springer Science & Business Media, Mar 21, 2005.
  4. B. Širola, Algebarske strukture. Grupe, PMF - Matematicki odjel, Zagreb, 2008, http://web.math.hr/nastava/alg/2007-08/predavanjaGRUPE.pdf
  5. B. Širola, Algebarske strukture. Prsteni, polja i algebre, PMF –Matematicki odjel, Zagreb, 2008,
  6. http://web.math.hr/nastava/alg/200708/predavanjaPRSTENI.pdf