Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Algebarske strukture

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Definicija grupe i osnovni pojmovi Primjeri grupa. Homomorfizmi grupa i primjeri. Lijeve klase, Lagrangeov teorem. Normalne podgrupe. Kvocijentne grupe. Teoremi o izomorfizmu, primjeri kvocijentnih grupa. Djelovanje grupe na skup i primjeri. Sylowljevi teoremi. Definicija prstena i polja i osnovni pojmovi. Primjeri prstena i polja. Konačna polja. Homomorfizam prstena i primjeri. Ideali i primjeri ideala . Kvocijentni prsten. Teoremi o izomorfizmu za prstene. Prosti i maksimalni ideali. Kineski teorem o ostacima. Definicije modula i algebra.


Literatura

  1. N.Grbac, V. Mikulić Crnković, Algebarske strukture, skripta, zima 2010/11 http://www.math.uniri.hr/~ngrbac/alg_str_web.pdf
  2. K. Horvatić, Linearna algebra I, II, III, Golden marketing - Tehnicka knjiga, l, Zagreb, 2004.
  3. S.Lang, Undergraduete algebra, Springer Science & Business Media, Mar 21, 2005.
  4. B. Širola, Algebarske strukture. Grupe, PMF - Matematicki odjel, Zagreb, 2008, http://web.math.hr/nastava/alg/2007-08/predavanjaGRUPE.pdf
  5. B. Širola, Algebarske strukture. Prsteni, polja i algebre, PMF –Matematicki odjel, Zagreb, 2008,
  6. http://web.math.hr/nastava/alg/200708/predavanjaPRSTENI.pdf