Metodika nastave matematike I

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Predmet metodike nastave matematike. Ciljevi i zadaci nastave matematike. Načela nastave matematike – znanstvenost (aksiom, matematički pojam, definicija pojma, poučak, dokaz), aktivnost, samostalnost i svjesnost (formalizmi u nastavi matematike), motivacija (igra u nastavi matematike, matematički pano), individualizacija, zornost, primjerenost (čimbenici koji utječu na proces učenja matematike, stupnjevi poznavanja matematike, matematička osobnost), sustavnost, postojanost (pamćenje matematičkih činjenica i postupaka). U okviru seminara studenti će se upoznati s nastavim planom i programom matematike u višim razredima osnovne škole te izlagati odabrane teme iz matematičkih sadržaja koji se odnose na matematičko gradivo koje se obrađuje u višim razredima osnovne škole ili u srednjim školama.

Obvezna literatura
  1. Aktualni udžbenici iz matematike od 5. do 8. razreda osnovne škole i za srednje škole, te odgovarajući priručnici za nastavnike
  2. Matematika bez suza, ed. Ilona Posokhova, Ostavrenje,Lekenik, 2000.
  3. Kurnik: Oblici matematičkog mišljenja, Element, Zagreb, 2013
  4. Kurnik: Posebne metode rješavanja matematičkih problema, Element, Zagreb, 2010
  5. Kurnik: Znanstveni okvir nastave matematike, Element, Zagreb, 2009
  6. Literatura dostupna u okviru e-biblioteka na kolegiju