Astronomija i astrofizika II

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  Astronomija i astrofizika II

Izvedbeni program:   Astronomija i astrofizika II

Sadržaj
Evolucija zvijezda od ulaska na glavni niz do završnih faza– Skupovi  zvijezda - Supernove – Degenerirani plin i bijeli patuljci – Chandrasekharova granica – Neutronske zvijezde i pulsari – Pulzacije zvijezda – Cefeide – Bliski dvojni sustavi – Morfologija Mliječnog puta – Središte Mliječnog puta – Tamna materija – Svojstva galaksija – Spiralne i eliptične galaksije – Razvoj i međudjelovanje galaksija – Struktura svemira – Skala udaljenosti i njihovo određivanje – Veliki prasak i širenje svemira – Skupovi galaksija – Aktivne galaksije – Kvazari – Pozadinsko mikrovalno zračenje 

Predavanja (ak. god. 2017/18)
0. Uvodno predavanje
1. Evolucija zvijezda nakon glavnog niza

2. Pulsacije
3. Masivne zvijezde i supernove
4. Politropski modeli 
5. Bijeli patuljci
6. Neutronske zvijezde i pulsari
7. Bliski dvojni sustavi i nove
8. Mliječni put
9. Galaksije

Predavanja (ak. god. 2016/17)
0. Uvodno predavanje
1. Evolucija zvijezda nakon glavnog niza
2. Masivne zvijezde i supernove
3. Bijeli patuljci
4. Neutronske zvijezde i pulsari
5. Pulsacije
6. Bliski dvojni sustavi i nove
7. Mliječni put
8. Galaksije


Projektni zadaci:
Teorijska pozadina (zadatak 1): Fourierova analiza i SigSpec
Zadatak 1: Pulsacije
Zadatak za dodatne bodove: Politropski modeli
Zadatak 2: Pulsari
Zadatak 3: Bliski dvojni sustavi

Napomena: Pakete za projektne zadatke skinite na lokalno računalo i preimenujte nastavak imena datoteke iz .pdf u .zip. Naime, web Odjela ne podržava zip datoteke pa su iste morale biti preimenovane (projektni zadatak 3 je zip datoteka i ne treba ju preimenovati).

Vježbe (numerički zadaci):
1. Zvijezde glavnog niza i evolucija zvijezda nakon glavnog niza
2. Pulzacije zvijezda i Cefeide
3. Masivne zvijezde, supernove i provale gama zračenja
4. Politropski modeli i Lane-Emdenova jednadžba
5. Degenerirani ostaci zvijezda: bijeli patuljci, neutronske zvijezde i pulsari
6. Bliski dvojni sustavi zvijezda 
7. Mliječni put

Pitanja za završni ispit:
Pitanja


Akademska godina 2017/2018

Rezultati kolokvija i ostvareni bodovi (seminar i kolokvij):
Ostvareni bodovi na kolokviju i seminaru nalaze se ovdje.

Završni ispit
Svaki student usmeno odgovara na tri pitanja, a za odgovor na pitanje može dobiti do 10 bodova (ukupno do 30 bodova). Popis pitanja nalazi se ovdje (izuzmite pitanje 19).


Literatura
B.W.Carroll, D.A.Ostlie: An introduction to modern astrophysics, Addison-Wesley, 2007.
S. G. Ryan, A. J. Norton: Stellar evolution and Nucleosynthesis, Cambridge University Press 2010
A.R.Rau: Astronomy-inspired Atomic and Molecular Physics, Springer, Berlin, 2002.
V. Vujnović: Astronomija I, Školska knjiga, Zagreb 1989.
V. Vujnović: Astronomija II, Školska knjiga, Zagreb 1990.