Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Elektronska spinska rezonancija

Studij: Diplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Fizikalne osnove elektronske spinske rezonancije (ESR), izborna pravila, pojava ESR signala. Konvencionalna ESR tehnika, tekhnika dvostruke modulacije (DMESR), pulsne tehnike. Karakteristike pojedinih vrsta instrumenata. Pracenje molekulske dinamike, brza i spora rotacijska gibanja. Primjena ESR spektroskopije u ispitivanju materijala i bioloških sustava. Uporaba stabilnih nitroksidnih radikala. Zeemanova interakcija, hiperfina interakcija.

Literatura
1. C.P. Slichter, Principles of Magnetic resonance, Springer Series in Solid State Sciences, 3rd Enlarged and Updated Edition, Corrected 3rd Printing, Springer, 1996.
2. M. Drescher, G. Jeschke, EPR Spectroscopy: Application in Chemistry and Biology, Springer-Verlag, Beriln, 2012.