Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika atmosfere

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Uvod u fiziku atmosfere,
 2. Izmjena između oceana, atmosfere i zemljine kore,  kratka povijest klimatskih promjena,
 3. Osnovni termodinamički model atmosfere: Plinski zakoni, zakoni termodinamike, fizikalni i kemijski procesi koji utječu na pojave vjetrova, oluja.
 4. Radiativni transfer: zračenje crnog tijela, raspršenje i apsorpcija zračenja, transfer i bilanca energije,
 5. Kemija atmosfere: sastav troposfere. Izvori, transport i ponori čestica. Sastav i distribucija aerosola, antropogeno zagađenje atmosfere, mjerenje i identifikacija glavnih zagađivača,
 6. Dinamika atmosfere: cirkulacija atmosfere, vremenski sustavi, vremenska prognoza,
 7. Dinamika atmosfere: praćenje klimatskih promjena i prognoza, efekt staklenika i globalno zatopljenje. Kemijski utjecaji onečišćenja na floru i faunu, objekte kulturne baštine.
 8. Praktični rad u Laboratoriju za elemenetnu mikroanalizu – izrada seminarskog rada vezanog uz mjerenje antropogenog zagađenja zraka u Rijeci i okolici. Osnovne faze praktičnog rada: uzorkovanje aerosola, mjerenje koncentracija pomoću XRF spektrometra, analiza spektara te statisička obrada i interpretacija dobivenih rezultat.

Obvezna literatura
 1. John M.Wallace, Peter V. Hobbs, Atmospheric Science, Academic Press, Elsevier Inc., 2006
 2. David G. Andrews: An Introduction to Atmospheric Physics, Cambridge University Press (2000)
 3. Boeker, E., van Grondelle: Environmental Science: Physical Principles and Applications, John Wiley & Sons, 2001
 4. Dana Desonie, Atmosphere, Air Pollution and Its Effects, Chelsea House, 2007