Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika čvrstog stanja II

Studij: Diplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan / izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Teorija mnoštva cestica. Kolektivna pobudenja u kristalima (fononi, plazmoni). Fermijeva tekucina (Hartree-Fock aproksimacija). Elektron-fonon interakcija. Supravodljivost. Opticka svojstva kristala (ciklotronska rezonancija, ekscitoni, polaritoni; laser). Nano-strukture.

Literatura
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8. Izdanje, Wiley, New York, 2005.
C. Kittel, Quantum Theory of Solids, 2. izdanje, Wiley, , 1987.