Fizika elementarnih čestica I

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+30+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  1. "Osnovne" sile u prirodi – područja (skale) i jakosti djelovanja, konstante vezanja i njihova važnost
  2. Kvantne teorije polja – čestice kao pobuđenja, važnost simetrija, antičestice
  3. Česticni procesi – raspadi, raspršenja, udarni presjeci, vezana stanja, Feynmanovi dijagrami
  4. Kvantna elektrodinamika – baždarna invarijantnost, Comptonovo raspršenje, pozitronij
  5. Jaka sila – kvarkovska slika, sužanjstvo, osnove kvantne kromodinamike
  6. Slaba sila - beta-raspad, elektroslabo ujedinjenje, spontani lom simetrije, Higgsovi bozoni
  7. Uvod u Standardni model fizike elementarnih čestica
  8. Eksperimenti i veza sa astrofizikom i kozmologijom

Obvezna literatura
  1. Griffiths D., Introduction to elementary particles, 2. izdanje, Wiley–VHC, 2008.