Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika elementarnih čestica I

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+30+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
1. "Osnovne" sile u prirodi – područja (skale) i jakosti djelovanja, konstante vezanja i njihova važnost
2. Kvantne teorije polja – čestice kao pobuđenja, važnost simetrija, antičestice
3. Česticni procesi – raspadi, raspršenja, udarni presjeci, vezana stanja, Feynmanovi dijagrami
4. Kvantna elektrodinamika – baždarna invarijantnost, Comptonovo raspršenje, pozitronij
5. Jaka sila – kvarkovska slika, sužanjstvo, osnove kvantne kromodinamike
6. Slaba sila - beta-raspad, elektroslabo ujedinjenje, spontani lom simetrije, Higgsovi bozoni
7. Uvod u Standardni model fizike elementarnih čestica
8. Eksperimenti i veza sa astrofizikom i kozmologijom

Literatura
Griffiths D., Introduction to elementary particles, 2. izdanje, Wiley–VHC, 2008.