Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika elementarnih čestica I

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+30+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj

  1. "Osnovne" sile u prirodi – područja (skale) i jakosti djelovanja, konstante vezanja i njihova važnost
  2. Kvantne teorije polja – čestice kao pobuđenja, važnost simetrija, antičestice
  3. Česticni procesi – raspadi, raspršenja, udarni presjeci, vezana stanja, Feynmanovi dijagrami
  4. Kvantna elektrodinamika – baždarna invarijantnost, Comptonovo raspršenje, pozitronij
  5. Jaka sila – kvarkovska slika, sužanjstvo, osnove kvantne kromodinamike
  6. Slaba sila - beta-raspad, elektroslabo ujedinjenje, spontani lom simetrije, Higgsovi bozoni
  7. Uvod u Standardni model fizike elementarnih čestica
  8. Eksperimenti i veza sa astrofizikom i kozmologijom

Literatura
  1. Griffiths D., Introduction to elementary particles, 2. izdanje, Wiley–VHC, 2008.