Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Globalna ekologija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
- temeljni ekološki pojmovi
- povijesni razvoj ekologije i razlika između ekologije i zaštite okoliša
- prirodni sustavi 
- granice globalnog rasta i koncepcija održivog razvoja
- Agenda 21 
- kaos i ekologija
- entropija i ekologija 
- ekološki potencijal čovjeka 
- prirodni sustavi i dinamika ekosustava 
- ekološke katastrofe u prošlosti
- planeta Zemlja kao ekosustav
- nastanak, razvoj, građa i struktura Zemlje 
- razvoj života na Zemlji
- Zemljina unutrašnjost 
- Zemljina kora, atmosfera, hidrosfera i kriosfera te najznačajniji planetarni procesi u njima 
- klimatske promjene kao rezultat prirodnih procesa 
- atmosfera i globalna klima 
- staklenički efekt
- stratosferski i troposferski ozon
- zagađivanje atmosfere, kriosfere i hidrosfere 
- kisele kiše
- globalno kruženje voda 
- slatke vode
- mora i oceani
- erozija 
- utjecaj velikih brana i/ili hidromeiloracionih zahvata na okoliš 
- biogeokemijski ciklusi odabranih elemenata 
- sorpcijsko/desorpcijski procesi u tlima i vodama 
- prijenos zagađivala podzemnim vodama
- bio-indikatorski organizmi
- koncept vremenske kemijske bombe
- izotopne i nuklearne analitičke metode i tehnike

Literatura

  1. Prohić E. (1998): GEOKEMIJA, Targa, Zagreb
  2. Glavač V. (2001): UVOD U GLOBALNU EKOLOGIJU, Hrvatska sveučilišna naklada, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Pučko otvoreno učilište, Zagreb
  3. Barišić D. (2009): Priručna skripta (draftovi predavanja)