Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Napredna kvantna mehanika

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+30+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Temeljni postulati kvantne mehanike. Matematicke osnove kvantne mehanike. Simetrije u kvantnoj mehanici. Harmonicni oscilator: valna i matricne reprezentacija, operatori stvaranja i poništenja. Angularni moment: valna i matricna reprezentacija. Slike kvantne mehanike. Vremenski zavisan racun smetnje. Teorija raspršenja. Kvantizacija elektromagnetskog polja. Interakcija elektromagnetskog polja s nabijenim cesticama. Spontana emisija. Osnovne ideje teorije polja.

Literatura
Sakurai J. J., Napolitano J., Modern Quantum Mechanics, 2nd ed., Addison Wesley, San Francisco, 2011.
Griffiths D. J., Introduction to Quantum Mechanics, 2nd ed., Prentice-Hall, New Jersey, 2005.
Zettili N., Quantum Mechanics - Concepts and Applications, 2nd ed., Wiley, New York, 2009.
Supek I., Teorijska fizika i struktura materije, 1. i 2. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
Harrison W. A., Applied quantum mechanics, World Scientific, Singapore, 2001.