Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Suvremena opažanja u astrofizici

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Opažacke (eksperimentalne) metode i instrumenti:
Mreže optickih teleskopa. CCD kamere koje se koriste u astrofizici. Diferencijalna fotometrija. Radio teleskopi. Cerenkovljevi teleskopi (IACT) i pripadna tehnologija. Kamere s poluvodickim fotodetektorima. Astrocesticni eksperimenti.Astrometrija. Interferometrija. Adaptivna optika. Svemirske misije i sateliti. Pregledi neba. Primjena eksperimentalnih metoda razvijenih u astrofizici u javnom sektoru.

Odabrane metode i podrucja istraživanja u astrofizici:
Metoda mikrogravitacijske lece. Potraga za ekstrasolarnim planetima. Aktivne galakticke jezgre. Opažanja u cijelom elektromagnetskom spektru i problem odredivanja kompletne spektralne raspodjele energije. Korelacije svjetlosnih krivulja u razlicitim spektralnim podrucjima.

Literatura
1. WEB stranica kolegija
2. Vladis Vujnovic: Astronomija 1 i 2, Školska knjiga, 2010.