Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zaštita mora i priobalja

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnove fizicke, kemijske, biološke i geološke oceanografije – Ekologija morskih populacija i staništa – Ekosustav Jadranskog mora – Ekološke osobitosti priobalnih podrucja – Izvori i vrste onecišcenja mora i priobalnih podrucja – Intervencije kod iznenandnog onecišcenja mora – Integralno upravljanje obalnim podrucjem – Urbanizacija obalnog podrucja – Zaštita mora i priobalja (ocuvanje bioraznolikosti, procjena rizika, monitoring)

Literatura
1. Clark, R.B. (2002): Marine Pollution, 5th edition, Oxford University Press, Oxford.
2. Cicin-Sain, B. and Knecht, R.W. (1998): Integrated Coastal and Ocean Management – Concepts and Practices, Island Press, Washington.