Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zaštita mora i priobalja

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnove fizičke, kemijske, biološke i geološke oceanografije – Ekologija morskih populacija i staništa – Ekosustav Jadranskog mora – Ekološke osobitosti priobalnih područja – Izvori i vrste onečišćenja mora i priobalnih područja – Intervencije kod iznenandnog onečišćenja mora – Integralno upravljanje obalnim područjem – Urbanizacija obalnog područja – Zaštita mora i priobalja (očuvanje bioraznolikosti, procjena rizika, monitoring)

Literatura
  1. Clark, R.B. (2002): Marine Pollution, 5th edition, Oxford University Press, Oxford.
  2. Cicin-Sain, B. and Knecht, R.W. (1998): Integrated Coastal and Ocean Management – Concepts and Practices, Island Press, Washington.