Diplomski rad (18 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II.
Semestar: ljetni
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 18

Opis predmeta:  .pdf

Sadržaj
Odabir mentora. Dogovor teme. Širi i uži izbor literature i drugih izvora. Proučavanje izvora za rad.. Pisanje rada. Ispravci. Prijava rada. Izrada PowerPoint prezentacije. Ispis i uvezivanje rada. Obrana rada pred tročlanim Povjerenstvom.

Obvezna literatura
Student odabire obveznu literaturu prema temi završnog rada i u dogovoru s mentorom-nastavnikom.