Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metodika nastave fizike I (ECTS 5)

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika (stari)
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Fizika kao znanost i kao nastavni predmet. Povezanost fizike s drugim nastavnim predmetima. Ciljevi i zadaci nastave fizike. Metode u nastavi fizike. Priprema za izvođenje nastavnog sata. Utjecaj ciljeva učenja na izvođenje nastave fizike. Stručno-metodičko oblikovanje sadržaja. Metodologija izvođenja nastave fizike. Utjecaj ciljeva učenja na izvođenje nastave fizike. Od ideje do definicije. Suvremene koncepcije nastave. Važnost učeničkog iskustva i intuitivnih ideja. Aktivno poučavanje i aktivno učenje. Konstruktivističko poučavanje i učenje fizike. Konstrukcija novih pojmova i strukturiranje mreže pojmova. Pokusi u nastavi fizike. Razvijanje modela i koncepata. Konceptualno razumijevanje u nastavi fizike. Uloga edukacijskih filmova i animacija u nastavi fizike. Metodičke upute za realizaciju nastave fizike u osnovnoj i  srednjoj školi.
Seminar:
Analiza radova u edukacijskim časopisima. Analiza popularnoznanstvene literature iz fizike. Izrada pripreme za izvođenje nastave. Simulirano izvođenje nastavnoga sata i analiza održanoga sata. Izrada mentalnih mapa. Uloga mnemotehnika u nastavi fizike. Analiza dodatnih edukacijskih materijala.

Literatura
Krsnik, R., Suvremene ideje u metodici nastave fizike, školska knjiga, Zagreb, 2008.
Jurdana-Šepić R., Milotić B., Metodički pokusi iz fizike, Čarolija eksperimentiranja,
Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.
Beck B.,  Modeli učenja u nastavi fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Šindler G.,  Metodičke osnove oblikovanja početne nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
Šindler G.,  Prilozi problemski usmjerenoj nastavi fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Arar, Lj., Kolić-Vehovec, S., Milotić, B., Kako lakše učiti fiziku, MNEMOTEHNIKE – pomoć pri učenju, Školska knjiga,  Zagreb, 2009.