Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Kemija atmosfere

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sastav atmosfere, atmosferski tlak, jednostavni modeli, atmosferski transport, geokemijski ciklusi, efekt staklenika, fotokemija, kemija troposfere i stratosfere, atmosferski aerosoli, kisela kiša, utjecaj zagađenja na zdravlje i okoliš.

Obvezna literatura
Daniel J. Jacob: Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton University Press, 1999.